Velkommen til nettkurset for deg som jobber med opplæring i norsk og samfunnskunnskap


Dette kurset er utviklet for ledere og lærere som tilbyr opplæring til voksne etter Introduksjonsloven. 
Private tilbydere anbefales å starte med kursmodulen "Oppstart" før de påfølgende modulene 1-8. 
Kommunal voksenopplæring kan starte med modulen "1: Introduksjonsloven", for deretter å fortsette med modul 2-8. 
Nettkurset er godt egnet for alle som vil friske opp kunnskapen om lovverk, læreplaner, avsluttende prøver og metodiske tilnærminger for opplæring av voksne. Kompetanse Norge anbefaler lærere som skal undervise etter Introduksjonsloven for første gang å ta kurset i sin helhet. Alle modulene kan imidlertid tas uavhengige av hverandre. Dersom du for eksempel ønsker å få bedre kjennskap til norskprøvene, kan du hoppe rett til modul 6. Ønsker du tips til fag og metode, kan du ta modul 7 osv. 
Modul 6B krever passord fra Kompetanse Norge. Denne modulen inneholder personsensitive kandidatklipp fra norskprøven. Du vil få mer informasjon om tilgang når du klikker på modulen. 
Kurset kan tas på mobil, nettbrett og pc. Noen oppgaver fungerer best på stor skjerm.