Velkommen til veiledningskurs for private tilbydere som skal søke om godkjenning

Dette kurset er obligatoriske informasjonssider/veiledning for alle private tilbydere som ønsker å sende inn søknad til Kompetanse Norge om å bli godkjent tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.