Plattformen stenges i november
Tilgangen til denne plattformen stenges 1.november 2021. Etter denne datoen vil det ikke lenger være mulig å gjennomføre kurs her.
Kursmodulene vil fortsatt være tilgjengeligmodulene på den åpne nettløsningenhttps://elearning.kompetansenorge.no/lesing/