Vurdering av språknivå på muntlig norskprøve

Denne modulen inneholder kandidatklipp fra norskprøven, som er personsensitiv informasjon. Modulen er kun tilgjengelig for ledere og lærere som underviser i norsk og samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven.

Kommunal voksenopplæring kan bruke samme passord som for «Nettkurs i vurdering av muntlige ferdigheter» (sensorkurs for norskprøven). Ta kontakt med lederen for voksenopplæringssentret for å få passordet. Lederen kan ta kontakt med proveadministrasjon@kompetansenorge.no dersom det er behov for nytt passord. 

Private tilbydere kan ta kontakt med tilbyder@kompetansenorge.no for å få tilsendt passord.

For å gå direkte til modul 6C - klikk her